Bogudgivelser

I årenes løb har jeg skrevet en række bøger, som kan købes hos mig.

Bøgernes indehold spænder fra litteraturanalyse (Martin Andersen Nexø), over psykoanalyse, kulturanalyse, håndtydning/klarsyn og idé- og religionshistorie.

Offerrollens betydning for autoritet og frihed

Det er denne metaforiske og symbolske spejling af og identifikation med offerrollen, som hans afhandling tager afsæt i, og som han nu i et stort idéhistorisk og kritisk perspektiv afdækker som en almen menneskelig erfaring i den europæiske kulturhistorie. Men også en insisteren på, at det er muligt at gøre modstand mod en ’svækkelse af den individuelle modstandskraft’. Afhandlingens egen struktur er fuld af utallige krydshenvisninger og indskudte tilbageblik og foregribelser – næsten som et musikdrama af Wagner med en overordnet historie, en række scenerier og et væld af ledemotiver.

- Indstilling af den af Finn Spangsberg Storgaard indleverede afhandling til forsvar for den filosofiske doktorgrad.
Jens Glebe-Møller, Professor emiritus
Mihail Larsen, Lektor MSK
Sven-Eric Liedman, Professor emeritus

Menneskenaturens historie, tre bind

Dette værk fremstår sprudlende og er tydeligvis skrevet af en meget stor kender af Freud.

- Lektor Søren Frank, Syddansk Universitet

Emancipation i brudthed

Afhandlingen er skrevet med en indlevelse i de dertil knyttede menneskelige og teoretiske problemer, som er usædvanlig.
Afhandlingen yder et vigtigt bidrag til socialisationsteorien og til forståelsen af dennes relevans for den kliniske psykologi. Den er samtidig en væsentlig indsats i den kvindespecifikke psykologiske forskning.
… et videnskabeligt arbejde af høj kvalitet, såvel i kraft af dets dybtgående og solide læsning af Freuds neurosestudier som i kraft af det særdeles relevante problemområde i relation til den historisk specifikke socialisation, som herudfra er perspektiveret.

- Professor Reimer Jensen, professor Birgitte Diderichsen og professor Per Aage Brandt.

Håndtydning og klarsyn. Bidrag til en psykoanalytisk psykologi.

Håndtydning og klarsyn er en bog om en anderledes måde at tyde og forstå mennesker på. Finn Storgaard er en moderne håndtyder og psykoterapeut, der forbinder den ældgamle tradition med moderne terapeutiske metoder. Han bestræber sig på at få sjælelige rørelser og de begivenheder, der knytter sig dertil, frem i lyset, så det enkelte menneske via sin erkendelse kan forstå sin fortid og være medbestemmende for sin nutid og fremtid. Hans bog er et forsøg på at bygge bro mellem det alternative univers og den moderne psykoanalyse. Bogen falder i to dele. Første del gennemgår de gamle håndtydningstraditioner set med nye øjne. Tesen er, at hånden er sjælens spejl, og her forklares, hvordan man kan tyde spejlets tegn. I anden del føres traditionen videre, og der vises eksempler på, hvad man kan forstå ved klarsyn. I en række tolkninger af spor og tegn i nogle landskabsfotos vises der, hvordan sjælens og sindets landskaber i naturen omkring os kan tydes.