Psykologisk håndtydning

Når jeg tyder hænder, er det levende hænder, jeg har for mig. At tyde hænder er for mig en dialog med hænderne og deres menneske. Jeg kigger ikke først og fremmest i håndens linjer, men ser klientens sind i billeder og ord på begge sider af hånden. Hånden forandrer sig til stadighed, der sker hele tiden noget nyt i den, fordi den afspejler sjælens bevægelser. Først sidder jeg lidt og modtager udstrålingen fra hænderne, som er lagt frem foran mig på bordet. Dernæst tyder jeg klientens aktuelle situation og de dele af fortiden, som er særligt relevante for den. Det foregår på håndryggen, og sommetider blander der sig allerede her nogle fremtidsglimt ind i det nuværende liv. Der melder sig altid mange lag fra det tidligere liv som paralleller til nu’et, henvisninger til at man skal tage ved lære, at livstemaerne har dybe rødder og at der er ressourcegods at hente i fortiden, når der graves ned i den. Jeg tegner det, jeg ser, op med tuschpen og viser meget af det til klienten. Hændernes facon og fingerstillinger, når hænderne ligger på bordet, spiller også en rolle for min viden om klientens personlighed.

I venstre håndflade er det nutiden og en eller flere perioder fra fortiden, som dukker op. Det er højst individuelt. Til sidst ser jeg fremtiden i højre håndflade. Det gælder for håndfladerne som for håndryggene, at der er mange krydshenvisninger mellem fortid, nutid og fremtid, så de røde tråde, ens livstemaer, træder klart frem. Det, jeg ser, er billeder, overvejende ansigter af nærtstående personer eller i hvert fald mennesker med betydning for ens skæbnetråd. Men ellers også billeder af alt som forekommer i livet, tit med både en konkret og en symbolsk betydning. Jeg ser også ord, navne eller forbogstaver og andre ord, som sammen med billederne formidler håndens - egentlig det ubevidstes - budskab. Hertil kommer tal - årstal og aldersangivelser - som udtrykker sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid.

Min måde at tyde hænder på er en blanding af klassisk håndtydning, klarsyn (clairvoyance) og psykoanalyse. Mens jeg fortæller, dukker der nye billeder op, og ansigterne bliver ofte mere levende, øjnene kigger f.eks. klart på mig. Billederne vokser, og ordene i hænderne yngler, når jeg fortæller. Hænderne nyder at blive forstået og uddyber så deres budskab.

En psykologisk håndtydning giver mulighed for at arbejde med fortilfælde for den situation, man aktuelt befinder sig i. Herved kan man komme ud af et dødvande eller en ond cirkel, så fremtiden åbner sig med nye muligheder. Man får blik for sammenhængen i sit liv og mod på at styrke den.

En håndtydning varer ca. halvanden time.

Jeg har praktiseret håndtydning siden 1993.

Her kan ses et interview med mig, hvor jeg fortæller om min håndtydning.