Kontakt

Aftale om individuel session træffes på tlf.: 86 35 64 59
En session er af ca. halvanden times varighed og koster 900 kr.
Man kan sende skrevne drømme og dagbogsoptegnelser til mig mellem sessionerne. I det tilfælde er prisen lidt højere.

En håndtydning kan følges op af en efterbearbejdning, hvor udvalgte temaer fra håndtydningen kan uddybes, evt. suppleret af drømmetydning.