Psykoanalytisk samtaleterapi

Selvanalyse er en afgørende forudsætning for at behandle andre mennesker psykisk. Man må først feje for egen dør - eller sagt på en anden måde:

Først når man har overvundet angsten for noget i sig selv, er man i stand til at opfatte og behandle det væk hos andre. Jeg mener, at den grundlæggende brist hos alle mennesker med psykiske problemer er, at tilliden til medmennesket er blevet slået i stykker, ofte på et meget tidligt tidspunkt. Jeg mener, at terapeuten skal være et menneske, som er i stand til at hele dette brud ved sin person. Det betyder, at han eller hun skal fungere som en model på et medmenneske, der er tillid værd.

Jeg bruger i høj grad drømme i min terapi, fordi de giver en meget direkte adgang til de dybere lag i sjælen, det ubevidste. Tegninger og malerier af drømme kan også bruges. Denne vej er virksom på en helt anden måde end bare at tale om sine problemer, selvom man naturligvis osse skal gøre det.

Mit terapeutiske arbejde sigter imod at ruske op i den personlige grundvold, så man ikke bare flytter sine symptomer til et andet sted, men går ned i roden til dem. Det er også, her hengemte ressourcer ligger brak. Men ruskningen er afstemt i forhold til klientens og min mulighed for at samle op og gennemarbejde, der skal ikke slås for store brød op ad gangen. Jeg bruger ikke rollespil o. lign., men samtale.

Jeg laver parterapi, og det er tit forbavsende, hvor lidt der skal til for at rokke ved en tilsyneladende udvejsløs situation.

Jeg kan tilbyde hjælp til konfliktløsning til andre end par – både i forhold til nærtstående personer, institutioner og samarbejdspartnere, f.eks. i arbejds- og uddannelsesmiljøer. Desuden har jeg stor erfaring i personlig rådgivning inden for mange af livets områder, herunder hjælp til opgaveskrivning og klagevejledning.